Tekstoversigt

De udvalgte tekster er skrevet over et spænd af år, i forbindelse med mit virke i de frie skoler og den folkelige oplysning, medredaktør ved Højskolebladet, seminarielærer og kursusleder på Den frie Lærerskole i Ollerup.Teksterne er fortrinsvis blevet trykt i tidsskrifter, antologier, kronikker og årsskrifter. De kan nu læses digitalt, hvilket åbner for nogle flere anvendelsesmuligheder. At læse én eller flere af teksterne, behøver ingen anden personlig eller faglig begrundelse, end nysgerrighed, interesse for en given problemstilling eller behovet for en stille stund til egen refleksion. Derudover, kan teksterne i deres forskellighed, indgå i mange sammenhænge. Som eksempler vil jeg nævne de sammenhænge, hvor jeg selv har anvendt teksterne: Oplæg og inspiration til undervisningsforløb, studiekredse, temadage og faglige problemstillinger på friskoler, efterskoler, højskoler, folkeskolen, fri- og valgmenigheder, lærer- og pædagoguddannelsen, socialpædagogisk arbejde,voksenundervisningen i oplysningsforbundene, pædagogiske diplomuddannelser, lærermøder og skoleudvikling, opgaveskrivning, specialeskrivning.

 

Der skrives fremadrettet nye tekster indenfor kategorierne.

I nedenstående oversigt får du et hurtigt overblik over, hvilke teksterne der ligger i de forskellige kategorier.

Kom hurtigt frem til en kategori eller tekst: 

1: Ved klik på f.eks. kategorien "Fri skole", ledes du ind på denne kategori, hvor du kan læse en guide til de tekster der ligger dér. Via et klik på billederne i kategorien, kommer du frem til teksten.

2: Alle teksterne i oversigten kan aktiveres ved et klik. I bunden af teksten, kan du søge tilbage til tekstoversigten eller fortsætte via andre link.