top of page

Frihedsyn og praksis

Artiklerne under "Frihedssyn og praksis", søger at belyse og reflektere over de begreber, der forbindes med Grundtvig, ånd, dannelse, myndiggørelse og værdierne i de frie skoler.

Hvordan ser virkeligheden ud, når de dyrebare ord omsættes til praksis i skole og undervisning, uddannelsespolitik og i ansvaret for næsten og fællesskabet?

​Der er Grundtviger nok at trække i, og anvende i en sags tjeneste, hvilket de seneste års partipolitiske udvikling i Folketinget har vist. I dette lys opstod Den grundtvigske midtbane, som omtales i en af artiklerne.

Som det ses i oversigten, er to af artiklerne skrevet med baggrund i oprettelsen af Nationalt Videncenter for Frie Skoler i 2010. Det var de frie skolers forsøg på at skabe en ny åbenhed til omverdenen.

 

Til hver af artiklerne er der en kort indledning, der leder på vej. Yderligere oplysninger, litteraturhenvisninger og relaterede links, findes i forlængelse af de enkelte artikler.

Anne Lorentzen. 3

Frihedssynet under pres.

Værkstedsaktiviteter.

En fri stemme i debatten om folkeskolereformen.

IMG_0142_edited

Grundtvig inspireret livs- og skolesyn.

Helga Koldby Christensen

Mellem frihed og nødvendighed. Nationalt Videncenter for Frie Skoler.

Jakob. To personer

Dansk uddannelsespolitik har mistet de folkelige rødder.

11

Det selvberoende menneske.

IMG_0145_edited

De frie skoler og det evidensbaserede ørkenlandskab. Nationalt Videncenter for Frie Skoler.

Jakob.Billede.2. Vej.

Den grundtvigske midtbane. Nye initiativer skal trække Grundtvig ud af mørket.

bottom of page