top of page

Das Beckwerk

Dansk litteratur i den 21.århundrede

Forfatteren Claus Beck-Nielsen gennemførte i 2000-2001 et mediestunt i Ekstra Bladet, hvor han blev omtalt som en hjemløs, der havde glemt sin identitet. Var det en plat provokation eller tale om et kreativt gennemtænkt kunstnerisk projekt? Senere blev Claus Beck-Nielsen, efter lang tids øvelse, erklæret for død. Herefter opstod den selvejende kunst- og teaterinstitution "Das Beckwerk".

 

Claus Beck-Nielsen.Ekstra Bladet..jpg

Efter lang tids øvelse døde kunstneren, performeren, musikeren og mennesket Claus Beck Nielsen i 2001. Herefter opstod "Das Beckwerk".

Das Beckwerk

Af Laust Riis-Søndergaard

En dag i december 2000 dukker en mand op på Hovedbanegården i København. Han flakker hvileløst rundt som en hjemløs. Husker ingenting fra sit tidligere liv. Personnummeret glemt. I to måneder drager den magre statur spøgelsesagtigt rundt i gaderne for til sidst at blive arresteret af politiet, fordi han ikke kan redegøre for sin identitet og tilstedeværelse.

En ung ukendt forfatter havde fralagt sig sit mellemnavn og bevæget sig ud på gaden i rollen som den hjemløse Claus Nielsen. Med ét begyndte han at optræde i avisernes spalter som en levende realitet.

I 2001 bliver forfatteren, kunstneren, performeren, musikeren og mennesket Claus Beck-Nielsen efter lang tids øvelse erklæret for død. Væk for evigt som en anden Svante Svendsen i ”Svantes viser”. Herefter kunne den selvejende kunst- og teaterinstitution ”Das Beckværk” etableres som varetager af liv og værk efter Claus Beck-Nielsen.

Spil for galleriet

En litterær kunstnerisk avantgardistisk genistreg eller plat strategisk performance for at skaffe sig opmærksomhed?

Det vil der helt sikkert til enhver tid være delte meninger om, hvis det da overhovedet bliver registreret, at der finder en mærkelig performance sted. Lignende eksempler på litterær kunstnerisk opfindsomhed, er der mange eksempler på inden for litteratur- og kunsthistorien.

 

Hvad det angår, er overraskelsernes tid nu forbi. Der er ikke mere at hente på provokationskontoen. Provokation for provokationens skyld er en død sild. Hvad der i dybeste forstand er interessant, er det grundlæggende spørgsmål, hvad god kunst kommer ud af? Hvis kunsten kun har til hensigt at være provokerende eller sågar blot politisk, så bliver den tendentiøs og ligegyldig. Der må ske noget i livet, før der kan ske noget i kunsten. I den forstand må forfatteren, kunstneren, performeren, skabe ud af en indre eksistentiel nødvendighed. Dér ligger kunstens virkelighedsopfattelse og det sandhedssøgende gemt.

 

Og her er vi vel nok ved sagens kerne, hvad angår at give en hyper aktiv afdød avantgardist en opmærksomhed. Hvad er sandheden om et menneske? Hvad vil det sige at være menneskelig, og kan det undersøges i litterær kunstnerisk forstand? ”At være menneskelig, er at være meget levende,” siger manden, der forvalter manden. ”Man er hele tiden her og lige nu, man ser alt, registrerer alt, tager alt ind. Og man reagerer på det hele tiden.”

Modet til at være forfatter

Forfatteren må sætte sin forfatterfigur på spil og udvise heroisk mod. Risikere noget. Det kan man i højeste grad sige om Claus Beck-Nielsen hele liv og forfatterskab. Omvendt må forlagene og læserne også give dem en chance, hvilket langt fra er tilfældet. Forlagene tænker i økonomi og sikkerhed, og læserne læser stort set de samme bøger som naboen. De samme sikre forfattere og forlag leverer nærmest i stimedrift til markedet.

Claus Beck-Nielsen er et godt eksempel på de nyere tendenser i moderne litteratur, hvor der bl.a. eksperimenteres med genrer og tematisering af de store tilværelsesspørgsmål. Genremæssigt leges der med den trykte bog, de digitale medier, film og musik.

"Das Beckwerks" arbejde har været en væsentlig inspiration for den nye generation af kunstnere, forfattere og teaterfolk i hele Skandinavien.

Das Beckverk” producerede i årene 2001-2005 en række kulturelle og politiske varer fortrinsvis til det danske marked. I januar 2006 blev institutionen en del af den transnationale koncern ”Das Beckwerk”. ”Koncernens opgave er at forvalte liv og værk efter Claus Beck-Nielsen (1963-2001). Produktionen består hovedsageligt af romaner, digte, journaler, udstillinger, one-man shows, fotografier, installationer, koncerter, musik produktioner, video, internet-aktioner og interventioner på verdensscenerne i Irak, Jordan, USA, Dubai, Iran, osv.” Ved at insistere på at kunstneren Claus Beck-Nielsen er død og der kun er "Das Beckwerk" tilbage, opnås en høj grad af kunstnerisk frihed til at kunne se og fortolke.

Demokrati i Irak

Med en kuffert i hånden mærket ”The Democracy- Destination: Irak” gik ”Das Beckwerk” i januar 2004 ind i Irak i fodsporene på den amerikanske hær. Kufferten var tom, for meningen var, at den over de kommende uger skulle fyldes med samtale og dialoger i mødet med det irakiske folk. ”Das Beckwerk” bar den tomme kuffert, men også deres kultur med stats-og samfundsteorier, europæiske dannelses- og demokratiforestillinger, og ikke mindst den største af de europæiske dyder, tvivlen.

Forløbet er skildret i forfatterens måske største indsats, ”Selvmordsaktionen”, som er beretningen om forsøget på at indføre demokratiet i Irak.

Tale af Suzanne Brøgger

I anledning af en pris i 2005 fra Kjeld Abells Mindefond holdt forfatteren Suzanne Brøgger en tale for Claus Beck-Nielsen, hvor hun bl.a. hentede inspiration i denne bog.

 

”Lad os begynde dagen med at tage hen til fundamentalisterne,” siger Nielsen veloplagt, når han vågner om morgenen i Irak, og ikke lige har dysenteri. ”Vi kan jo ikke blive ved med at møde alle mulige andre. Før eller siden er vi nødt til at tale med dem,” siger han.

Suzanne Brøgger understregede en ”sjælden eksistentiel alvor og nødvendighed, en sindssyg humor i Claus Beck-Nielsens værk.” Det er ikke uden grund, at han er blevet set i forlængelse af navne som Kafka, Beckett, Villy Sørensen og Svend Åge Madsen. ”Beckværket er blevet kaldt for ”sårbarhedens teater”,” siger Suzanne Brøgger, men plottet kan også være en mobiliserings-offensiv med en diskussion af grundloven- og teatret som demokratisk alternativ til mediefabrikken Christiansborg. Teater hvor som helst, med en hilsen måske til Antonin Artaud.”

Findes sandhed?

I Claus Beck-Nielsens forfatterskab rejses de store spørgsmål om virkelighed og eksistens. I ”Claus Beck-Nielsen (1963-2001) En biografi” (2003), er det spørgsmålet om sandhed, der er på dagsordenen. ”Hvordan fortæller man den sande historie om et menneskes liv? Og kan man overhovedet det? Et menneske kommer til verden, lever og er pludselig en dag gået bort. Hvem var han egentlig? Spørger man. Og prøver at huske. Men han er her ikke. Han er væk.”

Måske kan livet og de sandheder, vi søger om os selv- eller måske fortrænger og undviger, undersøges i et nyt kunstnerisk og litterært sprog, som det vises i historien om Claus Beck-Nielsen og hans person Claus Nielsen?

Oplysninger

Claus Beck-Nielsen. Født 6.maj 1963. Dansk dramatiker, instruktør og skuespiller, musiker og forfatter. Siden 2001 har han bl.a. brugt betegnelsen "Das Beckwerk" om sig selv og sit virke, men har også udgivet værker under andre navne: Claus Nielsen, Helge Bille og Madame Nielsen.

 

I 2006 blev han indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris for bogen ”Selvmordsaktionen”.

Claus Beck-Nielsen leger på nye måder med de litterære genrer og søger svar svar på eksistentielle spørgsmål.
Læs mere på: www.dasbeckwerk.com , hvor det interessante "Das Beckwerk Museum" kan studeres.

Historien om "Das Beckwerk" blev bragt i Højskolebladet nr. 8.2007 med titlen:"Avantgarde eller plat provokation". I bearbejdelsen af artiklen til hjemmesiden, er der lagt flere illustrationer og oplysninger ind.

Redigeret i november 2023.


 

Læs mere litteratur

1953. Olav Ballisager  1

Kriminalroman "1953" Om modstand, kamp og ære.

2016-07-26 16.09.30

Skelsættende litteratur. Lykke-Per. Henrik Pontoppidan.

IMG_0165_edited

Skelsættende litteratur. Hvad er en litterær klassiker?

_DSC7557,2

Skelsættende litteratur. Mutter Courage og hendes børn. Bertolt Brecht.

De nøgne træer

Skelsættende litteratur. De nøgne træer. Tage Skou Hansen.

IMG_0155_edited_edited_edited

Skelsættende litteratur. Et latterligt menneskes drøm. Fjodor Dostojevskij.

Gæst_hos_virkeligheden._edited

Skelsættende litteratur. Gæst hos virkeligheden Pär Lagerkvist.

Lytte og tale

Dansk litteratur i det 21.århundrede. Litteraturen lever.

F1000011

Dansk litteratur i det 21.århundrede. Das Beckwerk. Claus Beck-Nielsen.

Littuna.nu

Dansk litteratur i den 21.århundrede. Litteraturens mentale landskaber.

hugin og munin jern (1)

Dansk litteratur i det 21.århundrede. Litteratur imellem realisme og magi. Charlotte Weitze.

Medie

Dansk litteratur i det 21.århundrede. Skriv en selvbiografi.

_DSC7537,2

Dansk litteratur i det 21.århundrede. Lyrikkens kampsport.

elevkursus 032

Dansk litteratur i det 21.århundrede. Undergrundslitteratur på bloggen.

Billedkunst

Dansk litteratur i det 21.århundrede. Kunsten er blevet for selvkredsende. Samtale med forfatteren Tage Skou-Hansen.

bottom of page