top of page

Utopier er nødvendige

 

 

Der skal mod til at vække den utopiske tænkning til live, når vi nu kender alle faldgruberne. Men nødvendigheden presser sig på i en tid, der overvejende er præget med fraværet af ideer.

 

 

1..jpg

"Udsyn". Diskobugten. Grønland.2014. Foto.LR-S.

Utopier er nødvendige

Af  Laust Riis-Søndergaard

Utopierne er døde og godt det samme. Det er et synspunkt, der har vundet generelt tilslutning i den vesteuropæiske kulturkreds med henvisning til erfaringerne fra det seneste tusindårsrige. Utopierne har fået skylden for alle Europas ulykker. Vildfaren idealitet som i Det tredje Riges racerenhedsutopi, der førte millioner af medmennesker direkte i gaskamrene. På samme måde endte det med kommunismen og den uregulerede kapitalisme, måske ikke ligefrem til gaskamrene, men så til Gulag-øhavet eller til imperialisme og aggressiv tyrannisk krigsførelse.

 

Billedet af utopier har printet sig ind i bevidstheden som noget der per definition ender i det totalitære og menneskefjendske. Er vi nogenlunde alment orienterede om denne verdens genvordigheder, kender vi om nogen de politiske og bevidsthedsmæssige mekanismer, som utopiske forestillinger kan sætte i gang og føre til.

 

Bør vi så ikke være lykkelige over, at vi endelig er sluppet af med disse politiske og filosofiske skrivebordspædagogiske eksperimenter, hvor det utopiske projekt alligevel ender med, at mennesker skal bearbejdes som ler og fastholdes i et jerngreb, for at utopien kan realiseres?

Svaret forekommer indlysende. Men det er ikke ensbetydende med, at vi er færdige med at tale om utopier. Utopier er nemlig ikke per definition totalitære og menneskefjendske. Tænk blot på den danske velfærdsmodel, som i høj grad er et resultat af en politisk utopi.

Målet er ikke nået endnu; nogen vil sige langt fra. Vi vil aldrig kunne indfri dette mål fuldt ud. Det er netop utopisk. Derfor skal det være der hele tiden.

Der skal mod til at vække den utopiske tænkning til live når vi nu kender alle faldgruberne. Men nødvendigheden presser sig på i en tid, der overvejende er præget med fraværet af ideer.

I det aktuelle samfund har markedstænkningen og nyttemoralen overtaget hele vejen rundt. Nærmest som en herskesyg magt, spærrer den for andre syn på fremtiden. Økonomisk tænkning har opnået nærmest den samme kritikløse magt som den teologerne besad i middelalderen. Den kritiske kultur er degenereret og den offentlige politiske debat stivnet i en latterlig overfladisk tilpasning til det store flertals ønsker om brød og skuespil.

Vi nærer i Højskolebladet ingen ambitioner om det fuldt færdige harmoniske samfund, men vi vil bidrage til, at samfunds- og kulturdebatten får tilført nye utopiske dimensioner, og opfordre til at tænke i utopiske dimensioner på hinandens vegne.

Hvis der ikke eksisterer utopier for morgendagen, er vi på længere sigt ilde stedt som enkeltpersoner og folk. Vi er ikke kun det vi er, eller var, men vi er også det vi gerne vil blive.

Oplysninger

"Utopier er nødvendige" blev skrevet som leder til Højskolebladets serie om utopierne. Nr.17.2005. Interesserede kan  have glæde af at læse samtalen med forfatteren, Ebbe Kløvedal Reich, hvor han bla. begrunder nødvendigheden af at have utopier.

Se: På sporet af danskheden.

Redigeret, november 2023.

Læs mere om utopier

Den lille Prins og Exupéry Refleksioner ved Årsskiftet 2021. Godt nyt år.

IMG_0214_edited_edited

Den filosofiske roman. Candide eller Optimismen. Francois-Marie De Voltaire.

9. 1016677

Utopier er nødvendige. .

Thomas More.Utopia.2.

Utopierne lever. Introducerende artikel.

Missa Solemnis

Utopiske elementer i drømme og musik.

Længsler og drømme.

Utopier i litteratur og film.

F1020013

Vidunderlandet ATLANTIS.

bottom of page