top of page

Lærer for livet

Mikkel Hvid, journalist ved Frie Grundskoler, i samtale med Laust Riis-Søndergaard om, hvad en god lærer er, og hvad børnene skal have med i bagagen fra deres tid i skolen.

De ti bud på, hvad børnene skal have med fra skolen, var ikke formuleret til samtalen med Frie Grundskoler, men blev inddraget i samtalen.

Punkterne er udviklet over en årrække i forbindelse med undervisning i læreruddannelsen på Den frie Lærerskole, skoleudvikling, oplæg til pædagogiske dage på frie skoler, foredrag om pædagogik og didaktik. I de sammenhænge, er punkterne udfoldet i et dannelsesperspektiv.

Lærer for livet

Af  Mikkel Hvid, journalist, Frie Grundskoler

Den gode lærer kan ikke reduceres til et spørgsmål om pædagogisk metode og didaktisk teknik. Den gode lærer er en kunstner, og god undervisning er et skabende møde mellem levende mennesker. Det siger lærer og uddannelsesleder Laust Riis-Søndergaard fra Den frie Lærerskole i Ollerup.

Han ærgrer sig over, at lærerne i dag svinebindes af et rationalistisk læringssyn med fokus på effektivitet og kontrol:

»Det lykkelige ville være, hvis skolerne turde ansatte dygtige lærere og give dem frihed til at undervise børnene«.

Laust Riis-Søndergaard sammenligner den gode lærer med kunstneren. Som ham har læreren et eller andet inde i sig, som vil ud, noget som vil blive til:

»Den gode lærer og eleverne skaber sammen noget nyt, et værk i det, som Grundtvig kaldte et historisk-poetisk værksted«.

Skabelsen lykkes imidlertid kun, hvis læreren levende interesserer sig for eleverne, deres liv og deres læring.  

»Læreren skal tale op til eleverne«, siger Laust Riis-Søndergaard.

Og så er det vigtigt, at læreren går ind i tiden som et engageret menneske og selv lever et væsentligt liv:

»Læreren må opleve, at det han gør, har en betydning. På den måde forbinder god undervisning sig med og befordrer livet, samtidig med at undervisningen udfolder elevens iboende muligheder«.

Men vigtigst af alt nærer den gode lærer en interesse for at levendegøre sproget, historien og skolen for livet.

»God undervisning lever af det liv, der er imellem mennesker. Det er mellem menneskerne, undervisningen foregår, og herfra strømmer viden og indsigt«, siger Laust Riis-Søndergaard.

Anne Lorentzen. 11..JPG

Skabelsen lykkes imidlertid kun, hvis læreren levende interesserer sig for eleverne, deres liv og deres læring.  

»Den gode lærer og eleverne skaber sammen noget nyt, et værk i det, som Grundtvig kaldte et historisk-poetisk værksted«. Maleri: Anne Lorentzen. 2008.

Ti bud på, hvad børnene skal have med fra skolen

Af  Laust Riis-Søndergaard

 

 

1) Evnen til at se tingene i sammenhæng, til at have en personlig holdning til dem og at forholde sig kritisk til omverden.

 

2) Forståelsen for, at der er en verden uden for meningerne.

 

3) Evnen til at holde sagen fast og rette fokus.

 

4) De må ikke opleve sig som gæst i deres egen virkelighed, men være sig deres egen baggrund bekendt. Ånd er at være levende til stede i sin egen virkelighed.

 

5) De skal have overskud til også i kritikken at fastholde en solidaritet med det, der er anderledes – det, de kritiserer eller tager afstand fra.

 

6) De skal vide, at mennesket lever i historien, tænker sine tanker og udfører sit arbejde inden for historien, og at man derfor aldrig kan gå forudsætningsløst til værks.

 

7) De skal have glæden ved at lytte til, hvad andre siger og til redeligt og loyalt at kunne gøre rede for, hvad andre mener med det, de siger.

 

8) De skal have udviklet modet til at udtrykke deres kærlighed til noget, de holder af.

 

9) De skal have opdaget, at god og solid undervisning og udholdenhed vækker kreativiten og skabertrangen.

 

10) De skal medbringe livsmod og virketrang.

Oplysninger

De 10 punkter er senest indgået i artiklen "Hensynet til mennesket" i antologien: Friskole-Historie- en antologi, der udkom i 2016 på Dansk Friskoleforenings Forlag.
Siden er redigeret i november 2023.

Læs mere Fri Lærerskole

Jakob. To personer

Det musiske menneske.

Jakob. Billede1.

Reformernes tidsalder.

3

Læreruddannelse til de frie skoler- et fremadrettet perspektiv

Samarbejde. 2

Underviser vi i fag eller med fag?

10.

Pædagogikkens forlegenhed

Udeskole

Modet til at være lærer

I _TOVENE_PICK

Lærer for livet

bottom of page