top of page

Genopdagelse af medmennesket

 

Historiens største fysikforsøg, der blev gennemført ved Europæisk center for forskning i partikelfysik i 2008.

I en kæmpemæssig tunnel på grænsen mellem Frankrig og Schweiz, havde videnskabsfolk rekonstrueret "The big bang". Målet var at løse mysteriets om "Higgs-partiklen", for  derved at danne grundlaget for at finde den teoretiske forklaring på altings begyndelse for 14 milliarder år siden!

 

 

 

 

 

Genopdagelse af medmennesket

Af Laust Riis-Søndergaard.

orange-watercolor-splatter-5-1024x849.pn

Højenergifysik, også kaldet for partikelfysik, er et af de områder, hvor vi i de kommende år vil se de helt store revolutionære landvindinger, der vil få vidtgående konsekvenser for vores hverdag. Det er både i eksistentiel forstand, men sandelig også i de muligheder, vi vil få for at indrette os anderledes end hidtil.

Et af de områder, der vil udvikle sig meget, er inden for nanoteknologien, der handler om at kunne styre verden helt ned på det atomare niveau. Nano betyder dværg på græsk, og der spares ikke på udtalelser om, hvad nanoteknologien kan føre med sig. Små maskiner der kan sendes ind i menneskekroppen og helbrede hidtil uhelbredelige sygdomme. Smarte nyudviklede materialer med nye intelligente funktioner. Udvikling af kvantecomputere og transistorer udviklet på kunstigt dna. Problemer med fordeling af jordens ressourcer og overbefolkning, løses ved kolonisering af planeter og måner. Transporten dertil klares på elegant vis ved at bygge baner af det samme stof, som diamanter er opbygget af.

Der er gode grunde til, at skolerne og den brede offentlighed, i langt højere grad end tilfældet er nu, inspireres til at interesse sig for højenergifysik, og i det hele taget for de naturvidenskabelige fagområder. Den hastige udvikling inden for nanoteknologien må følges op af en velfunderet etisk og politisk stillingtagen til, hvordan vi kan anvende teknologiske landvindinger til gavn for hele menneskeheden.

Naturvidenskaberne beskæftiger sig ikke med at afgive svar på de store eksistentielle spørgsmål som: Hvad er et menneske? Hvad er væren? Hvad er meningen med at leve et liv her? På lignende måde, som der investeres i at flytte grænserne for det mulige ved hjælp af naturvidenskabelig forskning, kunne der ligge en endnu større udfordring i at fremme vilkåret og forståelsen for nødvendigheden af den folkelige oplysning og livsoplysningen i lyset af det supermoderne, neoliberale, højteknologiske samfund.

I dette samfund produceres der i stigende grad åndelig indskrænkethed i kilometermål, og en rå og kynisk hverdag byggende på angst og afmægtighed. Respekten og ansvaret for medmennesker kan næsten ikke aflæses længere. Der er gået svind i de menneskelige relationer.

Urblues-hjerte.jpg

Kroppen er åbnet for et bankende hjerte

et rigtigt hjerte- ikke et symbolhjerte- og

hjertet er fyldt med landskaber jeg bor nær

og lever af og hvor der er højt til himlen. (EKM)

UR blues hjerte. Erland Knudssøn Madsen.

 

De professionsuddannelser, der retter sig til lærer, sygeplejerske, pædagog og socialrådgiver, har absolut lavstatus blandt unge. Dét er store faresignaler om et civilt samfund i opløsning i den helt grundlæggende substans. Svaret på denne deroute er ikke mere overvågning og gold instrumentel indlæring i skolen. Det er snarere en genopdagelse af dette at være menneske i al dets ufuldkommenhed, og glæden ved at genfinde meningen med tilværelsen i fællesskabet med andre.

 

Hvem kan og vil påtage sig et medansvar for denne kulturændring?

Oplysninger

Lederen stod i Højskolebladet nr. 2.2008. I denne version her,  er der anvendt et billede og digt af Erland Knudssøn Madsen.

Interesserede kan læse mere på: www.cern.ch

Erland Knudssøn Madsen, billedkunstner, Thy.
UR BLUES HJERTE er skabt i tilknytning til udstillingen PULS.

Opdateret marts.2022.

Læs mere om Fri skole

25_edited

Frie skoler eller flinkeskoler. Om at sætte andre mål for en fremsynet uddannelsespolitik.

7._edited

Muligheds-værdi. Ord og sprog skænker os livet og forener os med verden.

P3170311

Livslang fængsling.

3. Lejrskole. Bøgebjerg.Fyn. Morgensang.

Skolehistorier fra en særpræget landsdel i Sønderjylland.

loenne-hoejskole-skilt

Danmarks frieste højskole. Samtale med Poul Erik Søe, forstander.

Urblues-hjerte_edited

Højenergifysik og genopdagelse af medmennesket.

8. E.3.

Folkelighedens treenighed. Om Højskolens berettigelse og historiske opgave.

bottom of page