Velkommen til

Laustriis-søndergaard.dk

 

Websiden indeholder udvalgte tekster, som er skrevet over et spænd af år, i forbindelse med mit virke i de frie skoler og den folkelige oplysning, medredaktør ved Højskolebladet, seminarielærer og kursusleder på Den frie Lærerskole i Ollerup.Teksterne er fortrinsvis blevet trykt i tidsskrifter, antologier, kronikker og årsskrifter. De kan nu læses digitalt. For mit eget vedkommende, er arbejdet med websiden og digitaliseringen, en kærkommen lejlighed til at genlæse, samle, organisere, revidere og perspektivere teksterne påny.

Der skrives fremadrettet nye tekster indenfor kategorierne.

 

"Læreren må opleve, at det han gør, har en betydning. På den måde forbinder god undervisning sig med og befordrer livet, samtidig med at undervisningen udfolder elevens iboende muligheder"

Hvorfor denne webside?

Udover den føromtalte personlige interesse i at genlæse, revidere og perspektivere teksterne, er det et ønske om at formidle og bidrage til den offentlige debat om menneske- og skolesyn, opdragelse og dannelse, livsoplysning, frihedssyn og pædagogisk praksis, læreruddannelse til de frie skoler, eksistens og tidsånd, litteratur og utopier.

Målgruppen er alle, der har interesse for de kategorier, der er stillet op.

I tilrettelæggelsen til digitaliseringen, er der foretaget en lettere redigering af teksterne og indsat nye illustrationer. Hver af kategorierne og de enkelte tekster, indledes med en kort guide, der fortæller om tekstens tilblivelse, årstal, tematiseringer og aktuelle perspektiver. I researcharbejdet til nogle af teksterne, optog jeg i sin tid samtaler på bånd med skolefolk og forfattere. Disse samtaler vil efterhånden blive omdannet til podcasts og være tilgængelige i tilknytning til de enkelte artikler.

Fra analog til digitale tekster

At læse og anvende teksterne

At læse én eller flere af teksterne, behøver ingen anden personlig eller faglig begrundelse, end nysgerrighed, interesse for en given problemstilling eller en stille stund til egen refleksion. Derudover, kan teksterne i deres forskellighed, indgå i mange sammenhænge. Som eksempler, vil jeg nævne de sammenhænge, hvor jeg selv har har anvendt teksterne: Oplæg og inspiration til undervisningsforløb, studiekredse, temadage og faglige problemstillinger på friskoler, efterskoler, højskoler, folkeskolen, fri- og valgmenigheder, lærer- og pædagoguddannelsen, socialpædagogisk arbejde, voksenundervisning i oplysningsforbundene, pædagogiske diplomuddannelser, lærermøder og skoleudvikling, opgaveskrivning, specialeskrivning.

En del af teksterne er forsynet med en opdateret litteraturliste til yderligere læsning og studier. Desuden er der i slutningen af en tekst oprettet link til tekster i andre kategorier på websiden, hvor der reflekteres over lignende spørgsmål og problemstillinger. Jeg håber, at det er nemt og elegant at finde rundt på websiden og opdage tekster, som det kunne være interessant og oplysende at stifte nærmere bekendtskab med.

 

Alt efter smag og behag, kan teksterne læses på computerskærm, ipad eller på smartphone /iphone. Alle teksterne kan frit benyttes og citeres med henvisning til forfatteren. 

På infosiden findes en samlet oversigt og et link til alle teksterne. Desuden findes kontaktoplysninger på infosiden. Her er der mulighed for at sende kommentarer, stille spørgsmål og rette henvendelse til undertegnede. Dette kan ligeledes finde sted via face-book, hvor der er direkte link fra websiden.  

Gå på opdagelse i hovedmenuen, eller klik på nedenstående billeder for at læse eksempler fra de forskellige kategorier.

Få et samlet tekstoverblik på infosiden.

God fornøjelse.

Laust Riis-Søndergaard.

6. Maleri.JPG

"Følelsesmæssige erfaringer er ikke saglige, og modsigelser er noget man fanger folk i. Børns sprog, elskendes sprog, vennesproget, fortællesproget, det mytiske sprog og ord med høj mulighedsværdi bliver til hemmeligheder, der henviser til private områder og til festlige lejligheder"

"Man kan frygte, at fremtidens uddannelsespolitik simpelthen ikke er i stand til at inddrage en åben folkelig dialog. Det senmoderne, lærende og globaliserede samfund, bliver i stigende grad videnskabeliggjort, og styres af eksperter og lobbyister. Dette er den helt store kulturrevolution"

Anne Lorentzen. 5.JPG

"Den gode lærer og eleverne skaber sammen noget nyt, et værk i det, som Grundtvig kaldte et historisk-poetisk værksted"

"Den, der ikke vil tage ved lære af historien, er dømt til at gentage den. Gentage de gamle mønstre og billeder i nye iklædninger. Al historie er samtidshistorie, hvilket understreger nødvendigheden af, at hver generation må fortælle og skrive historien på ny" 

"Universet i fortællingerne er på én gang meget realistisk og magisk, fyldt med mærkelige parringer af dyr, natur og mennesker, der åbner nye kunstneriske dimensioner"

skifting-654549_edited.jpg

"Mennesket har en iboende trang til at tænke i utopier. Men er det stadigvæk interessant og inspirerende at tænke i utopiske dimensioner og er der plads til det?"

Jordskælvet_i_Lissabon_2..jpg

Jordskælvet i Lissabon den 1.november 1755, dannede baggrunden for Voltaires filosofiske roman ”Candide eller optimismen”.

Den nye coronavirus-kaldet SARS-CoV-2, der medfører sygdommen Covid-19.

I 2020 er den globale landsby blevet sygdomsramt af en coronavirus, der trækker smitte, karantæne, isolation og død med sig. Der er forskel på jordskælvet i Lissabon i 1755 og Covid-19-pandemien i 2020. Men to ting, har de i det mindste til fælles: 1)Katastrofer og kriser fungerer som et spejl, hvor det værste og det bedste i mennesker stilles til skue. 2) Katastrofer og kriser kan være tegn på et vendepunkt i historien.

Læs en præsentation af Voltaires filosofiske roman og perspektiverne til Covid-19-pandemien i 2020.

Grundloven_edited.jpg
Ansigtsgodkenddelse.jpg

”Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus holde"...

​Hvad er det, vi med glædesblus, vil holde fra livet Sankt Hans aften? Har vi også noget vi vil værdsætte?

Læs artiklen om solhverv, midsommersange, de hedenske midsommerfester, skæbner, heksetroen og Sankt Hans traditionen i Danmark.

Sankt Hans 1..jpg

"De fleste mennesker har erindringer fra deres skoletid, som de vender tilbage til gang på gang. Oplevelser der har sat sindet i bevægelse og fået skæbnekarakter. Drillerier fra skolegården, hvor kammerater pinte livet af særlige udvalgte ofre. Nogen gange var man selv et offer og andre gange bøddel"

Laust Riis-Søndergaard

"Min uddannelse- og dannelsesvej, er tilvejebragt ad krogede stier. Det lå ikke i kortene, at sådan skulle det være. Men det var sådan, min virkelighed efterhånden kom til at tage form. Derfor kan det heller ikke blive et helt traditionel curriculum vitæ (CV) jeg lægger frem."